2004 http://prescholl.talif.sch.ir - All Rights Reserved
 
 
 
 
کودکان دو زبانه
       معرفی برنامه |  اخبار |  پژوهشها |  مقالات

  اخبار  

طراحی ساعات ویژه برای دانش آموزان پیش دبستانی مناطق دو زبانه از سال تحصیلی جدید
93/02/17

دكتر محمدیان : طراحی برنامه های ویژه را برای دانش آموزان مناطق دو زبانه در دوره پیش دبستانی براي سال تحصيلي جديد انجام داده ایم.
محی الدین بهرام محمدیان در گفتگو با خبرگزاري مهر با بیان این مطلب گفت: توجه به دانش آموزان مناطق دو زبانه در پیش دبستانی در برنامه هایمان قرار گرفته است و به همین دلیل طراحی برنامه های ویژه برای دانش آموزان چند پایه و پیش دبستانی را انجام داده ایم.
دكتر محمديان درباره جزییات این برنامه ها گفت: یکی از برنامه ها که به سرانجام رسیده است تعیین محتوای برای برنامه های آموزشی و فرهنگی پیش دبستانی ها در مناطق دو زبانه و اختصاص ساعت آموزشی خاص به این دانش اموزان است.
به گفته محمدیان، در مناطق دو زبانه کودکان قبل از ورود به مدرسه باید با زبان فارسی آشنا شود اما مربی می تواند بخشی از آموزشهای فرهنگی مانند سرود ملی را به دو زبان فارسی و بومی آموزش دهد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تصریح کرد: با تدوین اصول راهنما و طراحی پودمان‌های آموزشی در جهت تبیین نقش مدرسه، رسانه‌ها و خانواده در تامین پیش نیازهای ورود کودکان به مدرسه گام بزرگی برداشته است.
معاون وزیر آموزش و پرورش درباره ضرورت پیش دبستانی در مناطق دو زبانه گفت: پیش دبستانی منجر به ایجاد آمادگی برای دانش اموز می شود، در مناطق دو زبانه که اصولاً کودک به زبان بومی صحبت می کند ضروری است که قبل از ورود به مدرسه زبان فارسی را آموزش ببیند تا پس از ورود به مدرسه مشکلی در فهم و درک مطالب و محتوای درسی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: گسترش آموزش‌های پیش دبستانی و ترویج دوره آمادگی نباید تنها به معنای کودک‌داری برای مادران شاغل قلمداد شود. تصحیح نگرش درباره اهداف دوره آمادگی و سرمایه گذاری در این بخش می‌تواند دستیابی به آموزش و پرورش با کیفیت برای کودکان مناطق محروم را تسهیل کرده و عدالت آموزشی را توسعه دهد.
منبع: روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی

بازگشت