2004 http://prescholl.talif.sch.ir - All Rights Reserved
 
 
 
 

  اخبار  

غیرمتمرکز بودن محتوای آموزشی پیش‌دبستانی‌ها
93/07/09
مدیرکل آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش درباره تولید محتوای آموزشی پیش دبستانی گفت: اکنون تولید محتوا استانی و غیرمتمرکز است و کودکان در مکان‌های مختلف نیازمند محتوای متفاوت هستند.
رخساره فضلی درباره لزوم بازنگری در محتوای آموزشی دوره پیش از دبستان اظهار کرد: طبق قوانین موجود محتوای آموزشی برای این دوره رسمی در کشور، غیرمتمرکز است و هر استان بر اساس اصول و چارچوب‌ راهنمای برنامه آموزش و پرورش محتوای آموزشی مورد نیاز را تولید می‌کند و پس از تایید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مانند سایر کتاب‌های درسی لازم الاجراست.
وی افزود: در ماده 5 اساسنامه برنامه پیش از دبستان مصوبه جلسه 770 شورای عالی آموزش و پرورش، ویژگی مربی، محتوا، اصول حاکم، رویکرد برنامه پیش از دبستان و چگونگی شیوه ارزشیابی، تعیین تکلیف شده است.
مدیرکل آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در مواردی محتواهای متفاوتی به صورت سلیقه‌ای مورد استفاده قرارمی‌گیرد، عنوان کرد: کمیته تولید محتوای استان متولی تولید محتوای آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی است.
فضلی در خصوص تمرکز تولید محتوای آموزشی در وزارتخانه تصریح کرد: پیشنهاد معاونت آموزش ابتدایی این است که راهنمای تدوین مورد بازبینی قرارگیرد.
وی تاکید کرد: نظام‌های غیرمتمرکز در تولید محتوا، نظام‌های پیشرفته‌ای هستند، زیرا کودکان در مکان‌های مختلف نیازمند محتوای متفاوت هستند مشروط به داشتن چارچوب و راهنمایی که اهداف کلان ملی را تبیین کرده باشد.
مدیر کل آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش افزود:‌ این موضوع که بخشی از محتوا به صورت ثابت، چارچوب و مبنای کار بشود موافق هستیم، بخصوص متون راهنمای مربیان و مدیرها باید به صورت متمرکز تولید شود. درحال حاضر قانون بر تولید غیرمتمرکز محتوا تاکید دارد و برای همه ما لازم‌الاجراست.
منبع: مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

بازگشت