2004 http://prescholl.talif.sch.ir - All Rights Reserved
 
 
 
 

  اخبار  

برگزاری همایش مربیان پیش دبستانی استان فارس
93/10/20
معاونت آموزش ابتدایی استان فارس اقدام به برگزاری همایش برای مربیان پیش دبستانی منطقه خرم بیدنمود.
همایش مربیان پیش دبستانی منطقه خرم بید با حضور 70نفر از مربیان و مدیران و موسسین مراکز پیش پیش دبستانی در روز سه شنبه 25/9/93 برگزار گردید .
سیده زهرا نبوی زاده رئیس اداره دوره پیش دبستانی و دوره اول آموزش ابتدایی با بیان این که دوره پیش از دبستان ، امروزه بیش از هر زمان دیگر از ضرورت ، اهمیت و حساسیت بر خوردار است خاطر نشان نمود کار با کودکان در سطوح مختلف نیاز به سرپرستی ، نظارت و علم دقیق دارد.
در این همایش مربیان با خصوصیات کودکان پیش دبستانی و راهکارهای عملی در برنامه ریزی مراکز پیش دبستانی آشنا شدند ، همچنین بسته های آموزشی شامل ( کتاب تبیین برنامه انس با قرآن کریم دوره پیش دبستانی و راهنما و فعالیت های آموزشی و پرورشی و سرود همگانی دوره پیش دبستانی ) به مربیان اهدا شد.
منبع: روابط عمومی معاونت آموزش ابتدایی

بازگشت