2004 http://prescholl.talif.sch.ir - All Rights Reserved
 
 
 
 
دوره آمادگي
       معرفی برنامه |  اخبار |  پژوهشها |  مقالات

  اخبار  

کارشناس دفتر تالیف وزارت آموزش و پرورش از مراکز پیش دبستانی آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج بازدید به عمل آورد
92/12/10
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج ، احمدیان کارشناس ارزیابی عملکرد مراکز آموزش پیش دبستانی آموزش و پرورش ناحیه هدف از این بازدید را بررسی محتوای کتب آموزشی مراکز پیش دبستانی اعلام کرد و گفت : پیش دبستانی دوره ای است که در آن نوآموز با دنیایی از امید و آرزو و تخیلات معصومانه ی خود در آن گام می نهد؛ بنابراین لازم است محتوای کتب درسی با توجه به این فرایند طرح و تالیف گردد تا انگیزه ی آموزش در کودک را تقویت کند .
در این بازدید ، فلسفی کارشناس دفتر تالیف وزارت آموزش و پرورش با بیان سخنانی در جمع کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان و جمعی از دانش آموزان ،مربیان و معلمان مراکز پیش دبستانی به بررسی عملکرد مراکز پیش دبستانی و مشکلات و چالش های این دوره پرداخت .

منبع: روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

بازگشت