2004 http://prescholl.talif.sch.ir - All Rights Reserved
 
 
 
 
سايتهاي مرتبط


صفحه# 17 سايت مرتبط يافت شد  - مجموع صفحات : 2
[1]  2  
توضيحات آدرس عنوان شماره
دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري یكی از دفاتر اصلی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است كه وظیفه برنامه ریزی و تالیف كتب درسی دوره های مختلف تحصیلی شامل : ابتدایی و متوسطه را در سطح آموزش و پرورش برعهده دارد. دراین دفتر 13 گروه برنامه ریزی درسی زیر نظر مدیركل و دو معاون وی كار برنامه ریزی درسی ، تالیف كتب و اصلاح برنامه های درسی را انجام می دهند.
که گروه پیش دبستان یکی از گروه هاست.
www.talif.sch.ir دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه 24
www.oerp.ir سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 23
به نام خدا

از آن‌جايي كه دست‌اندركاران و مربيان محترم دوره‌ي آمادگي پيش از دبستان بايد با نمونه‌هاي متنوع از كارها و فعاليت‌هاي داخلي و خارجي آشنا باشند ذيلاً نشاني چند سايت ويژه‌ي كودكان كه از منابع مختلف گردآوري شده درج گرديده است . بديهي است برخي موارد مندرج در آن‌ها به لحاظ مغايرت با اصول فرهنگي و ضوابط راهنماي برنامه‌ي درسي پيش دبستاني مورد تأييد ما نمي‌باشد .

گروه آمادگي پيش از دبستان
توضيحات توضيحات 21
سايتی برای کودکان همراه با بيان نکاتی برای والدين www.parenthoodweb.com سايت کودک 18
پیش دبستانی و دوران ابتدايي www.meddybemps.com/7.33.html سایت کودک 16
پیش دبستانی و دوران ابتدايي www.meddybemps.com/7.33.html سایت کودک 15
سروش کودک www.soroushpress.com/koodakan/magazineshow.asp سایت کودک 14
شامل طرح ها و فعاليتهای مناسب برای کودکان 2 تا 5ساله http://playgourmet.com سایت کودک 12
شبکه آموزش سیمای کودک و نوجوان ،شامل اخبار ،دانستنی ها،سرگرمی و...برای کودکان و نوجوانان می باشد. www.irib.ir/amouzesh/koodakan.htm سایت کودک 11
سايت سازمان بهينه سازی سوخت: شامل اطلاعاتی درباره سرگذشت انرژی، دانستنی های جالب،سرگرمی و... برای کودکان می باشد. http://kids.ieeo.org سایت کودک 10